تیم ما

دکتر ابوذر شهپری رئیس هیئت مدیره
مهندس پیمان محمد علیزاده مدیر اجرایی
مهندس شهرام صفارزاده عضو هیئت مدیره
مهندس داود ایلانلو عضو هیئت مدیره
مهندس مهدي صادقی مدیرگروه کشت و صنعت
WhatsApp Image 2020-11-26 at 08.57.11
مومن شهپري مدیر گروه درمان
دکتر لیلا واثقی مشاورعالی اقتصادي و امور بین الملل
WhatsApp Image 2020-11-27 at 11.13.02
مهندس مجتبی لطفی فرنقی مدیر عامل