تالیفات و ویراستاری:

 
ردیفعنوان ( نام کتاب)نویسندگانویراستارانشناسه مجوزشابکتعداد صفحه
1مدیریت مهندسیدکتر ابوذر شهپریدکتر محمد رحیم بیرقی9-57506-551022978-622-7819-00-7220
دکتر سعید محمد
2آشنایی با BIM و کاربرد آندکتر ابوذر شهپریگروه بین المللی برج سازان BIM9-57506-551044978-622-7819-01-4156
3ارزیابی لرزه ای ساختمان های اسکلت فلزیدکتر ابوذر شهپریدکتر سعید محمد9-57506-538286978-622-7623-96-3164
مهندس مجتبی لطفی
4مروری بر اقتصاد بین المللیدکتر ابوذر شهپریدکتر محمد رحیم بیرقی مهندس مجتبی لطفی9-57506-549371978-622-7623-97-0152
دکتر سعید محمد
5نگاهی بر مفاهیم مدیریت شهریدکتر ابوذر شهپریدکتر محمد رحیم بیرقی مهندس سعید پورزادی9-57506-549427978-622-7623-98-7176
دکتر سعید محمد
6اصول طراحی فضاهای شهریدکتر ابوذر شهپریدکتر سعید محمد مهندس امیر هادی نژاد9-57506-549814978-622-7623-99-4220
مهندس مجتبی لطفی
  قطع کتاب: وزیری
رده سنی: بزرگسالان
نام ناشر: دانش پژوهان شریف یار
مجوز تعداد نسخ کتاب: 1000 عدد