ساختمان بلند مرتبه به چه بنایی گفته می شود؟

ساختمان بلند مرتبه به چه بنایی گفته می شود؟

ساختمان بلند مرتبه

ساختمان بلند مرتبه که ممکن است در بعضی متون با واژه هایی چون بلوک برجی، برج آپارتمانی، برج اداری و یا بلوک آپارتمان ها یکی فرض شود به یک ساختمان بلند یا سازه ای که به منظور مسکونی یا اداری مورد استفاده قرار گیرد، اطلاق می شود. در بعضی مناطق ممکن است به MDU (مسکن هایِ با تعداد واحد زیاد) معروف باشد.

بنای ساختمان های بلند مرتبه با اختراع آسانسور و فراوانی مصالح ارزان ساختمانی، ممکن شد. مصالحی که برای سیستم سازه ای ساختمان های بلند مرتبه استفاده میشود بتن مسلح و فولاد است. اغلب آسمانخراش هایی که در آمریکای شمالی بنا می شوند، از قاب فولادی ساخته شده، در حالی که بلوک های مسکونی از بتن ساخته میشوند.

طراحی ویژۀ سازه های بلند مرتبه، چالش هایی برای مهندسین سازه و ژئوتکنیک در بر دارد، خصوصاً زمانی که در منطقۀ زلزله خیز واقع شده باشد یا روی خاکی که دارای پارامترهای خطرآفرین ژئوتکنیکی، مانند تراکم پذیری بالا یا لایۀ گلی باشد، قرار گرفته باشد.

اما به لحاظ دسته بندیِ استانداردهای مختلف جهان، ساختمان های بلند مرتبه از آسمانخراش ها و ساختمان های فوق بلند متمایز شدهاند. یک عرف نه چندان فراگیر در آمریکا به ساختمان های بلند تر از 150 متر آسمانخراش، و به ساختمان های بلند تر از 300 متر فوق بلند اطلاق می کند. حتی ممکن است ساختمان های کوتاه تر اگر نسبت به ساختمان های اطراف بسیار بلند تر باشند، آسمانخراش گفته شود. کمیته استاندارد اِمپوریسِ آلمان ساختمان بلند مرتبه را “یک سازۀ چند طبقۀ 35 تا 100 متر، یا یک ساختمانِ 12 تا 39 طبقه با ارتفاع نامعلوم” تعریف می کند. همچنین این کمیته آسمانخراش را ” یک ساختمان چند طبقه که ارتفاع معماری آن حداقل 100 متر است” تعریف می کند. در زیر تعریف شماری از استانداردهای جهان از واژۀ “ساختمان بلند مرتبه” خواهد آمد :

  • استاندارد امپوریس، ساختمان بلند مرتبه را “یک سازۀ چند طبقۀ 35 تا 100 متر، یا یک ساختمانِ 12 تا 39 طبقه با ارتفاع نامعلوم” تعریف می کند؛
  • بر اساس کدِ حیدربابا در هند، ساختمان بلند مرتبه، ساختمانی با 4 طبقه یا بیشتر است، یا ساختمانی با 15 متر ارتفاع یا بیشتر؛
  • کنفرانس بین المللی ایمنی ساختمان های بلند مرتبه در برابر آتشسوزی ساختمان بلند مرتبه را “هر ساختمانی که ارتفاعِ آن تأثیر جدی در فرایند تخلیه داشته باشد”، تعریف می کند؛
  • قوانین عمومی ماساچوست در آمریکا، ساختمان بلند مرتبه را ساختمانی با ارتفاع بیش از 70 فوت (21 متر) تعریف می کند؛
  • لغتنامه انگلیسیِ آکسفورد ساختمان بلند مرتبه را “یک ساختمان دارای تعداد زیادی طبقات” تعریف می کند؛

بسیاری از مهندسان ساختمان ها، ناظرین، معماران و صاحبان حرفه های مرتبط با ساختمان، ساختمانی را که حداقل 75 فوت (23 متر) ارتفاع داشته باشد، ساختمان بلند مرتبه در نظر می گیرند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.